Series Gráficas - Plataforma Jóvenes Examen Ser Bachiller del Senescyt

¿Cuál es la imagen que continúa en la secuencia?
8792c71422.png

A) ce4c646fee.png
B) ca3bc870a0.png
C) c35b089172.png
D) 794e5a40e4.png

Seleccione la figura que completa la secuencia.
d5bf690edb.png

A) de4b63d69b.png
B) 3f94b2ad4b.png
C) 39bc102351.png
D) 5cfce010cf.png

Seleccione la figura que completa la secuencia.
ec4aa90a26.png

A) e77df383f2.png
B) 19b66daf55.png
C) a05d32629f.png
D) 39f428ef9e.png

Seleccione la figura que completa la secuencia.
9a86ff8331.png

A) 0fc4b0f1bd.png
B) 0a4c1e8724.png
C) 7601c17c10.png
D) 6fa3344c4a.png

Seleccione la figura que completa la secuencia.
84e6c69c3c.png

A) 6c2c7c458d.png
B) 7942582c54.png
C) 4efcfadf42.png
D) 4f18e2be9b.png